Home

Welkom bij de ombudscommissie Eindhoven

Voelt u zich onbehoorlijk behandeld door de gemeente Eindhoven? De Ombudscommissie Eindhoven is een onafhankelijke tweedelijns klachtenvoorziening waar burgers en organisaties terecht kunnen met klachten over de wijze waarop de gemeente Eindhoven zich tegenover hen heeft gedragen.

De ombudscommissie kan doorverwijzen, bemiddelen of een onderzoek instellen. Als het tot een onderzoek komt, kan ze een oordeel uitspreken en aanbevelingen doen aan de gemeente.  De commissie toetst het gedrag van de gemeente aan de behoorlijkheidsnormen die de nationale ombudsman heeft opgesteld. U vindt deze normen in de behoorlijkheidswijzer op de website van de nationale ombudsman.


Let op

Voordat u de ombudscommissie inschakelt, moet u wel eerst de klacht indienen bij de gemeente. Dit kan via de pagina Klacht over een ambtenaar of bestuurder op de website van de gemeente Eindhoven. U kunt ook bellen met 14040 en vragen naar een klachtbehandelaar.