Hoe kan ik een klacht indienen?

Voordat u de ombudscommissie inschakelt, moet u de klacht eerst indienen bij de gemeente Eindhoven.

Heeft u uw klacht nog niet aan de gemeente Eindhoven voorgelegd, dan kunt u dit doen via de website van de gemeente Eindhoven. U kunt ook bellen met de gemeente via 14040 en vragen naar een klachtbehandelaar. Na afronding van deze procedure kunt u contact opnemen met de Ombudscommissie.

Het indienen van een klacht bij, of stellen van een vraag aan de Ombudscommissie kan:

Voor het in behandeling nemen van uw klacht moet u tenminste de volgende gegevens verstrekken:

  • Uw naam, adres en telefoonnummer.
  • De datum waarop u uw klacht indient.
  • Een concrete omschrijving van de gedraging waar uw klacht betrekking op heeft, over wie het gaat en op welke gemeentelijke afdeling deze plaatsvond.
  • Wanneer de gedraging heeft plaatsgevonden.
  • Wat u met uw klacht wilt bereiken.
  • Het document (brief of e-mailbericht) waaruit blijkt dat de interne klachtenprocedure bij de gemeente doorlopen is.


Heeft u nog andere relevante documenten, zoals uw correspondentie met de gemeente? Dan ontvangen wij graag een kopie van u.

Met het indienen van een klacht gaat u akkoord met het bewaren van alle in het kader van deze klacht verstrekte gegevens. Deze gegevens worden gedurende een periode van 5 jaar na indiening bewaard.