Welke klachten behandelt de ombudscommissie?

De ombudscommissie behandelt klachten over gedragingen van een bestuurder, ambtenaar, afdeling of dienst van de gemeente Eindhoven die zich minder dan een jaar geleden hebben voor gedaan.

Ook klachten over gedragingen van de Stichting Cultuur Eindhoven en (andere) organisaties die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen, kunnen door de ombudscommissie worden behandeld.

De Ombudscommissie is niet bevoegd en/of niet ontvankelijk in de volgende situaties:

 • Een beslissing waartegen u bezwaar of beroep kan of had kunnen instellen.
 • Een klacht die gaat over gemeentelijk beleid of algemeen verbindende voorschriften zoals de Algemene Plaatselijke Verordening.
 • Een juridische kwestie of een geschil waar een rechter een uitspraak over kan doen. U kunt hulp vragen bij het juridisch loket.
 • De gebeurtenis is langer dan een jaar geleden.
 • Een melding openbare ruimte (bijvoorbeeld: ‘omgewaaide boom’). U kunt deze melding doen via eindhoven.nl.
 • Uw klacht is nog niet behandeld door de ‘afdeling klachtenbehandeling’ van de gemeente Eindhoven. U kunt zich richten tot klachtenbehandelaren@eindhoven.nl.
 • Een beslissing te nemen over een vordering tot schadevergoeding
 • Een gedraging van een niet-gemeentelijke (overheids-)instantie. Bijvoorbeeld
  - een klacht over de politie. Kijk daarvoor op politie.nl;
  - een klacht waarbij kinderrechten in het geding zijn. Meer informatie op dekinderombudsman.nl;