Samenstelling

De ombudscommissie Eindhoven bestaat uit een voorzitter en vier leden en wordt ondersteund door een secretaris. De leden zijn onafhankelijke deskundigen die geen binding hebben met de gemeente Eindhoven.

Martin de Kok, voorzitter

Martin de Kok is jurist en lange tijd werkzaam geweest als zelfstandig juridisch adviseur en rechtshulpverlener. Ook is hij voorzitter van het bestuur van Stichting Tilburgse Voedselbank en het Distributiecentrum Voedselbanken Nederland regio Brabant en Zeeland. Daarnaast vervulde hij gedurende meer dan 25 jaar diverse directiefuncties in meerdere bedrijven en organisaties.

Janneke Vroemen, plaatsvervangend voorzitter en lid

Janneke is projectleider van de informele aanpak binnen de gemeentelijke overheid. Als mediator bemiddelt ze bij complexe kwesties tussen de gemeente en inwoners. Ze heeft ruime ervaring als gemeentejurist en is voorzitter en lid van diverse bezwaarschriftencommissies.

Carla Vinken, lid

Carla Vinken is advocaat en mediator. Zij houdt kantoor bij Van der Kruijs Advocaten te ‘s-Hertogenbosch en voert zelfstandig praktijk gericht op de algemene civiele advies- en procespraktijk en contractrecht in het bijzonder. Zij is gekwalificeerd als MfN-registermediator, met als specialisatie arbeidsgerelateerde conflicten.

Miriam van Tijn, lid

Miriam van Tijn is jurist en werkt als staf-arbeidsdeskundige bij het UWV WERKbedrijf. Zij is lid van de bezwaarschriftencommissie in Goirle, als ook van de bezwaarschriftencommissie Asten-Someren.

Mark Bruin, lid

Mark Bruin is als jurist werkzaam bij Wolters Kluwer Schulinck. Daar houdt hij zich bezig met advisering over uitvoering van de Jeugdwet, de Wmo en privacyregelgeving. Verder is hij lid van de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Helmond.

Joost Lodewijk, secretaris

Joost Lodewijk heeft ervaring binnen de gemeentelijke overheid. Daarnaast heeft hij ervaring met de behandeling van klachten en de bemiddeling hierin.

Achterste rij van links naar rechts: Mark Bruin, lid, en Joost Lodewijk, secretaris. Voorste rij van links naar rechts: Janneke Vroemen, plaatsvervangend voorzitter en lid, Carla Vinken, lid, Miriam van Tijn, lid en Martin de Kok, voorzitter.