Toetsingskader: behoorlijkheidsnormen

De ombudscommissie toetst het gedrag van de gemeente aan de landelijk afgesproken behoorlijkheidsnormen voor de overheid. 

Deze normen vindt u terug in de behoorlijkheidswijzer. Deze wijzer is opgesteld door de nationale ombudsman in samenspraak met de gemeentelijke en regionale ombudsvoorzieningen. De behoorlijkheidsnormen voor de overheid bestaan uit 22 regels die elk van een korte toelichting zijn voorzien. De essentie van behoorlijk overheidsoptreden kan worden samengevat in vier kernwaarden:

  • open en duidelijk
  • respectvol
  • betrokken en oplossingsgericht
  • eerlijk en betrouwbaar


De ombudscommissie vindt haar wettelijke grondslag in hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht en in de verordening ombudscommissie Eindhoven zoals vastgesteld door de gemeenteraad van Eindhoven op 13 maart 2018.

De ombudscommissie heeft haar eigen werkwijze omschreven in een werkinstructie.

Gegevens die aan de ombudscommissie worden verstrekt worden gedurende een periode van 5 jaar na indiening bewaard.