Introductie

De Ombudscommissie Eindhoven is een onafhankelijke en onpartijdige tweedelijns klachtenvoorziening. Burgers en organisaties kunnen bij de commissie terecht met klachten over de manier waarop de gemeente Eindhoven zich tegenover hen heeft gedragen

U kunt bij de commissie een klacht indienen als u niet tevreden bent over hoe de gemeente uw klacht heeft afgehandeld. Dit kan als de interne gemeentelijke klachtenprocedure niet heeft geleid tot een bevredigende afhandeling van uw klacht.

De ombudscommissie kijkt of de gemeente zich heeft gehouden aan de behoorlijkheidsnormen van de nationale ombudsman behoorlijkheidswijzer. Deze zijn opgesteld in samenspraak met lokale en regionale ombudsvoorzieningen. Meer informatie over de toetsingsnormen.

De ombudscommissie kan informeren, doorverwijzen, bemiddelen of een onderzoek instellen. Bij het eerste contact maakt de ombudscommissie een inschatting van de best passende benadering. Als het tot een onderzoek komt, kan ze een oordeel uitspreken, advies geven en aanbevelingen doen.

De ombudscommissie is ingesteld door de gemeenteraad en is volkomen onafhankelijk. Jaarlijks publiceert de ombudscommissie een verslag waarin ze verantwoording aflegt over haar werk en haar belangrijkste bevindingen en aanbevelingen kenbaar maakt. Ook de rapporten van individuele onderzoeken worden (geanonimiseerd) gepubliceerd.

Bekijk de rapporten