Rapporten

De ombudscommissie stuurt het oordeel over een ingediende klacht naar de klager en het betrokken bestuursorgaan. Het bestuursorgaan is niet verplicht eventuele aanbevelingen op te volgen.  In ieder geval stuurt het bericht naar de klager en de ombudscommissie. Daarin wordt de ontvangst van het rapport bevestigd en aangegeven of de gedane aanbevelingen worden opgevolgd.